Kwaliteitszorg – Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik – Wijnjewoude

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik

Per 1 oktober 2022 maken wij gebruik van een andere website:

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Hemrik | Huisarts Falk Lewin (hapwijnjewoude.nl)

Voor het herhalen van uw medicatie kunt u bellen met de Pharmium apotheek te Drachten:

0512-745745

of via

Functionaliteiten - MijnGezondheid.net

Kerstvakantie : Ma. 26 december t/m vrij. 30 december

Mocht u in deze genoemde periode een arts nodig hebben, dan kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00uur terecht bij onze collega's in Bakkeveen.

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, Weverswal 6, tel.; 0516 - 541350

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik
Meester Geertswei 15 9241 GJ Wijnjewoude

Kwaliteitszorg

Wij zijn altijd bezig om de kwaliteit van onze medewerkers en praktijk te verbeteren. Onderdeel van dit proces is dat wij deel hebben genomen aan het NHG-accreditatieproces. Op 18 Januari 2016 hebben wij het officiele keurmerk ontvangen wat is toegekend door een onafhankelijk instituut. Vanaf nu mogen wij onszelf een ‘NHG geaccrediteerde praktijk’ noemen en het daarbij horende logo voeren.

U heeft hier wellicht iets van gemerkt doordat u heeft meegedaan aan de patientenenquete of door een aantal veranderingen die we hebben doorgevoerd. Veel verbeteringen kunt u echter niet zien, maar maken wel onderdeel uit van dit proces. De hele organisatie wordt hierbij doorgelicht. Van patienten in-en uitstroom, patienten tevredenheid, klachtenprocedure, up to date houden van middelen en materialen, de ketenzorgproducten tot personeelsbeleid.

Nu we het keurmerk hebben ontvangen, gaat het verbeterproces natuurlijk onverminderd door. Het op orde houden van de praktijk is een continue bron van aandacht, waarbij alle collega’s verantwoordelijk zijn voor de controle van een bepaald onderdeel van een proces. Jaarlijks zal onze praktijk getoetst worden of wij nog voldoen aan de gestelde criteria.

Huisarts

Huisarts is een beschermde titel met landelijke eisen voor opleiding en uitoefening. Je bent huisarts als je na de studie geneeskunde, die opleidt tot basisarts, de huisartsopleiding hebt afgerond. Regels en kwaliteitscriteria voor deze opleiding, maar ook voor de beroepsuitoefening en het voeren van de huisartsentitel daarna, worden opgesteld door het ‘ College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde’  (CHVG) aan de hand van de ‘ Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg’ (BIG). De ‘ Huisarts- en Verpleeghuisartsregistratiecommissie’ (HVRC) voert deze regels uit en houdt toezicht op de naleving daarvan. De registratie wordt landelijk bijgehouden in het BIG-register alwaar alle BIG-geregistreerde hulpverleners in vermeld staan.

Voor mij als huisarts en voor mijn assistentes betekent dit dat wij elk jaar een verplicht aantal uren erkende nascholing moeten volgen. Daarnaast moet ik aantonen dat ik een minimaal aantal uren heb gewerkt in zowel de eigen praktijk als op de huisartsenpost. Van een huisarts die hier niet aan voldoet, vervalt de registratie. Deze persoon mag in dat geval niet meer zelfstandig werken als huisarts.

Tijdens de uitoefening van ons vak hebben wij ons voorts te houden aan de ‘Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomsten’ (WGBO). Hierin staat beschreven wat de rechten en plichten van zowel de arts als de patient zijn.

Voor u als patient betekenen de kwaliteitscriteria dat u ervan uit kunt gaan dat ik als arts degelijk ben opgeleid.

Voor de levering van hulpmiddelen is de praktijk lid van de geschillencommissie SEMH. Deze SEMH accreditatie is dit jaar, 2017, op 6 Januari weer verlengd. (Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische hulpmiddelen)

Bij een geschil over de hulpmiddelen kunt u bij deze commissie terecht:

SEMH
Postbus 526
2400 AM Alphen aan den Rijn

www.semh.info
telefoon: 0172-41814