Praktijkfolder – Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik – Wijnjewoude

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik

Per 1 oktober 2022 maken wij gebruik van een andere website:

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Hemrik | Huisarts Falk Lewin (hapwijnjewoude.nl)

Voor het herhalen van uw medicatie kunt u bellen met de Pharmium apotheek te Drachten:

0512-745745

of via

Functionaliteiten - MijnGezondheid.net

Kerstvakantie : Ma. 26 december t/m vrij. 30 december

Mocht u in deze genoemde periode een arts nodig hebben, dan kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00uur terecht bij onze collega's in Bakkeveen.

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, Weverswal 6, tel.; 0516 - 541350

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik
Meester Geertswei 15 9241 GJ Wijnjewoude

Praktijkfolder

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik
Meester Geertswei 15
9241 GJ WIJNJEWOUDE
Telefoon: 0516-481250
Spoed: 0516-480808
Fax: 0516-480758
lewin.praktijkinfo.nl
E-mail: huisartsen-wijnjewoude@planet.nl


Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur kunt u terecht tussen 08.00 – 10.15 uur en van 13.00 – 15.00 uur. Voor een consult reserveren we 10 minuten. Wanneer u denkt meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld omdat u meerdere vragen heeft, kunt u dit doorgeven aan de assistente.

U kunt op alle werkdagen terecht in Wijnjewoude. Op donderdagochtend heeft de huisarts spreekuur in Hemrik.

Het spreekuur in Hemrik is in het MC de Binning,Engbert Pierswei 4.


 

Openingstijden

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik
apotheekhoudend
Meester Geertswei 15

tel.nr.: 0516 – 481250                                              bij spoed: 0516 – 480808

openingstijden: 08.00 – 17.00 uur (iedere werkdag)

07.30 – 08.00 uur:                             laboratorium (bloedbepalingen/bloedprikken)
08.00 – 10.15 uur:                             spreekuur huisartsen
10.15 – 11.00 uur:                             koffiepauze/patiëntenbespreking
11.00 – 12.30 uur:                             visites huisarts/verpleegkundig spreekuur
12.30 – 13.00 uur:                             lunchpauze
13.00 – 16.00 uur:                             spreekuur huisartsen
13.30 – 15.30 uur:                             verpleegkundig spreekuur

spreekuur Hemrik (MFC “de Bining”, Engbert Pierswei 4 ):
donderdagmorgen                             08.30 – 10.30 uur

avondspreekuur (Huisartsenpraktijk te Wijnjewoude):

maandagavond                                  18.00 – 21.00 uur (op afspraak)
Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak)

Wrattenspreekuur
iedere maandagmiddag en dinsdagmiddag van 15.30 uur – 16.00 uur
(op afspraak)

Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen kunt u bellen tussen 08.00 – 10.00 uur en van 13.30 – 14.00 uur. Herhaalrecepten kunt bestellen via onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl
Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 – 17.00 uur.

Oudere patiënten en patiënten slecht ter been kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen.

Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst.

Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door:
Dokterswacht Friesland  tel: 0900-1127112
De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten, links van de hoofdingang.


 

Huisbezoek

Als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen (dus niet omdat u geen vervoer heeft) is het mogelijk een huisbezoek aan te vragen tussen 08.00 en 10.15 uur ’s morgens of tussen 13.00 uur en 15.00 uur ’s middags. De visites worden aan het eind van de morgen of in de middag afgelegd. Zolang dat mogelijk is, ontvangen we u bij voorkeur in de praktijk. Daar zijn alle faciliteiten aanwezig om u optimaal te onderzoeken en blijven we tevens bereikbaar voor spoedgevallen.

SPOED?: Bij spoed overlegt de assistente direct met de huisarts, wilt u haar zeggen om wie het gaat, waar u bent en wat er aan de hand is?


 

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen kunt u tijdens kantooruren altijd een beroep op ons doen! Is de telefoonlijn bezet, dat kunt u ons bereiken via het speciale spoednummer

0516 – 48 08 08

Ook bij verwondingen verzoeken we u eerst te bellen, waarna u direct naar de praktijk kunt komen.

Indien het bij ernstige straatongevallen nodig blijkt om 112 te bellen, waarschuw dan ook de huisarts! We worden helaas niet altijd door dit alarmnummer gewaarschuwd, waardoor onnodig veel tijd verloren gaat. Wij zijn altijd eerder aanwezig dan andere hulpdiensten!

Spoedgeval in de avond of tijdens het weekeind? Dokterswacht Friesland: 0900-1127112


 

Avond-, nacht- en weekenddienst

Tijdens avond-, nacht- en weekeind diensten is de praktijk gesloten. U kunt altijd een arts bereiken via de Dokterswacht Friesland.

Tel: 0900-1127112

Adres: Compagnonsplein 1 (op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe) Drachten

www.dokterswacht.nl

De assistente die u aan de lijn krijgt noteert uw gegevens, helpt u met uw probleem en maakt zo nodig een afspraak voor u op het spreekuur van de Dokterswacht.

In het kader van een betere medicatie bewaking hebben wij ons aangesloten bij de sitchting OZIS-Fryslân (www.ozis-fryslan.nl)

Wanneer u gedurende avond-, nacht- of weekenddienst medicijnen haalt bij een andere apotheek kan deze apotheek via OZIS zien welke medicijnen u al gebruikt of gebruikt heeft. Eventuele allergieën en medicijnen die u niet mag hebben worden dan ook getoond.

De informatie uitwisseling betreft alleen medicijngebruik! Medische informatie is niet inzichtelijk voor de dienstdoende apotheek. Mocht u bezwaar hebben tegen deze uitwisseling, laat het ons dan weten. Wij blokkeren dan uw medicatie gegevens tegen inzage door andere zorgverleners.


 

Wat kunnen wij u bieden….

In onze praktijk oefenen wij de reguliere huisartsgeneeskunde uit. Daarnaast verrichten wij kleine chirurgische ingrepen. Ook hebben we aparte spreekuren voor diabetespatiënten, patiënten met hoge bloeddruk en longpatiënten.

Daarnaast hebben de assistentes 2 maal per week een wrattenspreekuur op maandagmiddag en dinsdagmiddag van 15.30 – 16.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak.

Voor patienten die slecht ter been zijn of ouderen bezorgen wij kosteloos de medicatie. Geeft u dit alstublieft aan bij de assistente als u uw medicatie herhaalt.

Heeft u moeite met het innemen van uw medicijnen of vergeet u er weleens een? Dan kunnen wij u helpen. Wij kunnen uw geneesmiddelen dan per week, per dag en per tijdstip apart verpakken (‘baxteren’). Voor meer informatie kunt u terecht bij dokter Lewin op het spreekuur of hij komt bij u thuis.

Ons assortiment vrij verkrijgbare medicatie is recent uitgebreid. Vraagt u gerust advies aan onze assistentes.


 

Verloskunde

Onze praktijk verricht geen verloskunde meer. Maar wij kunnen u wel goed adviseren welke verloskundige het beste bij u persoonlijk past. Meld u in ieder geval dat u zwanger bent, dit in verband met ongewenste interacties van medicatie bij zwangerschap en mogelijke lichamelijke klachten ten gevolge van de zwangerschap.


 

Afgifte herhalingsmedicijnen

Indien u voor 11.00 uur uw medicijnen bestelt (via de site, telefonisch of door het lege doosje af te geven) kunt u de betreffende medicijnen de volgende werkdag tussen 16.00 – 17.00 uur afhalen. Houdt u zich zoveel mogelijk aan deze tijden in verband met andere (verpleegkundige) taken van de assistente.

N.B. Wanneer u een zalf bestelt die we moeten bereiden, zal de assistente u bellen zodra deze klaar is.

Ook hebben wij de mogelijkheid om medicatie bij u thuis te bezorgen, vraag het aan uw arts!

Gaarne vroegtijdig bestellen voor bezorging ivm klaar maken

Via deze site kunt u ook medicatie bestellen, u dient zich eerst te registreren.

Medicatiebewaking:

In het kader van een betere medicatie bewaking hebben wij ons aangesloten bij de stichting OZIS-Fryslan.

(zie ook http://www.ozis-fryslan.nl)

wanneer u gedurende avond/nacht of weekend dienst medicijnen haalt bij een andere apotheek, kan deze apotheek via OZIS zien welke medicijnen u al gebruikt en eventuele allergieen en medicijnen die u niet mag hebben, worden getoond.

De informatie uitwisseling betreft alleen medicijn gebruik, medische informatie is niet inzichtelijk voor de dienstdoende apotheek.

Mocht u bezwaar hebben tegen deze uitwisseling, laat het ons dan weten, wij blokkeren dan uw medicatiegegevens ter inzage door andere zorgverleners.

Help ons voor uw veiligheid!

het is onze taak om u zo goed mogelijk te begeleiden bij uw geneesmiddelen gebruik. Daarom is het belangrijk dat wij precies weten welke medicijnen u gebruikt en wat uw medische geschiedenis is. Alleen op deze manier kunnen we namelijk controleren of u alle geneesmiddelen in combinatie veilig kunt gebruiken.

Sommige geneesmiddelen gaan niet goed met elkaar samen: ze versterken elkaars werking, of zwakken elkaars werking af. Ook als u een allergie heeft of zwanger bent, is medicatiebewaking van groot belang. vergeet daarbij niet de geneesmiddelen die u zonder recept gebruikt.

Zorg er daarom voor dat u uw geneesmiddelen zo veel mogelijk in onze praktijk haalt. krijgt u na een ziekenhuisbezoek geneesmiddelen mee, dan vragen we u om dit aan ons door te geven, zodat we het kunnen opnemen in ons bestand. Het is onze taak om u zo goed mogelijk te begeleiden bij medicijn gebruik. Door uw medische geschiedenis en medicijn gebruik aan elkaar te koppelen, kunne wij u begeleiden bij een veilig geneesmiddelen gebruik.


 

Bloed prikken

Bloedprikken (niet voor de trombosedienst) kan, op afspraak, in uw eigen huisartsenpraktijk.

Iedere dag, met uitzondering van de woensdag van 7.30 tot 8:00 uur.


 

Eigen bijdrage

Door een wijziging in het overheidsbeleid ten aanzien van de vergoeding van medicijnen komt het regelmatig voor dat bepaalde medicijnen gedeeltelijk of geheel door de patient moeten worden betaald. In geval van (bij)betaling vragen we u om zoveel mogelijk contant af te rekenen. Houd u hier rekening mee bij uw bezoeken aan onze apotheek.

Ook kan het zijn dat u van uw verzekeringsmaatschappij de medicijnen of de behandeling eerst contant bij ons moet afrekenen, u krijgt dan een nota of kwitantie die u dan weer bij uw verzekeraar kunt indienen.


 

Overleg huisartsengroep

We hebben elke 2 weken onderling overleg over de patienten van de vier praktijken in Wijnjewoude, Bakkeveen en Ureterp. Op die manier proberen we zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van het eventuele ziekteverloop van patienten binnen de huisartsengroep.


 

Huisartsen/assistenten in opleiding

Sinds september 2009 leidt onze assistente toekomstige doktersassistenten op.


 

Tot slot

Deze website is samengesteld met de bedoeling u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom verzoeken wij u zich zoveel mogelijk aan de praktijkregels en telefoontijden te houden. Dit helpt ons ook om onze bereikbaarheid te vergroten. Het spoednummer houden wij dus ook altijd kort en snel. Heeft u geen spoed, bel dan niet op dit nummer.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij, net als veel collega’s van ons, soms moeizaam bereikbaar zijn, dit heeft onze aandacht, steeds zoeken wij naar oplossingen. Suggesties op dit gebied zijn altijd welkom!


 

Belangrijke telefoonnummers

Huisartsenpraktijk Brouwers/Friezema, Weverswal 6, Bakkeveen: 0516-541350

Ziekenhuis Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, Drachten: 0512-588888

Ziekenhuis Tjongerschans, Thialfweg 44, Heerenveen: 0513-685685

Huisartsenpost Dokterswacht Friesland: terrein ziekenhuis Nij Smellinghe: 0900-1127112

Thuiszorg de Friese Wouden: gemeente Opsterland: 088-5124002

Thuiszorg de Friese Wouden: hoofdkantoor: 088-5120000

 

Alarmnummer: 112