Praktijkondersteuner GGZ – Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik – Wijnjewoude

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik

Per 1 oktober 2022 maken wij gebruik van een andere website:

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Hemrik | Huisarts Falk Lewin (hapwijnjewoude.nl)

Voor het herhalen van uw medicatie kunt u bellen met de Pharmium apotheek te Drachten:

0512-745745

of via

Functionaliteiten - MijnGezondheid.net

Kerstvakantie : Ma. 26 december t/m vrij. 30 december

Mocht u in deze genoemde periode een arts nodig hebben, dan kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00uur terecht bij onze collega's in Bakkeveen.

Huisartsenpraktijk Bakkeveen, Weverswal 6, tel.; 0516 - 541350

Huisartsenpraktijk Wijnjewoude – Hemrik
Meester Geertswei 15 9241 GJ Wijnjewoude

Praktijkondersteuner GGZ

Ingelien Warmerdam is onze nieuwe praktijkondersteuner voor de GGZ. Ingelien heeft ruime  werkervaring binnen de GGZ.

Wat doet de POH-GGZ?

Een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg-Geestelijke Gezondheidszorg is een verpleegkundige die deskundig is op het gebied van geestelijke gezondheid. Een POH-GGZ kijkt in een gesprek samen met u welke klachten u heeft en wat u daaraan kunt doen. Als begeleiding nodig is, doet de praktijkondersteuner dit soms zelf, maar het kan ook zijn dat deze samen met u besluit tot een doorverwijzing.

Wat kan de POH-GGZ voor u betekenen?

– verhelderen van uw hulpvraag
– bieden van begeleiding of kortdurende behandeling- geven van voorlichting over klachten en psychische gezondheid
– adviseren welke zorg u de meeste uikomst kan bieden en u, desgewenst, doorverwijzen

Uitgangspunt is dat er passende en werkzame hulp wordt ingezet. De een voelt zich prettig bij persoonlijke gesprekken, de ander bij hulp via internet en weer iemand anders voelt zich beter doorlichamelijke inspanning. De praktijkondersteuner bespreekt samen met u wat de mogelijkheden zijn die het beste bij u persoonlijk passen.

Aantal gesprekken en kosten

Gemiddeld duurt een gesprek 40 tot 50 minuten. Hoeveel gesprekken u nodig heeft, is afhankeljik van de aard en ernst van uw klachten. De zorg van de POH-GGZ valt onder de huisartsenzorg. U betaalt dus geen eigen bijdrage. Voor het annuleren of verzetten van afspraken kunt u contact opnemen met de doktersassistente.

Hoe werkt de POH-GGZ?

De praktijkondersteuner werkt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. De huisarts en de POH-GGZ hebben regelmatig overleg met elkaar. De POH-GGZ maakt gebruik van het computersysteem van uw huisarts, zodat beide partijen weten wat er met u besproken is. Als u besluit tot een doorverwijzing naar een andere hulpverlener/instelling zal de POH-GGZ of de huisarts een samenvatting van uw klachten en de reden van doorverwijzing (de verwijsbrief) doorgeven.

Uiteraard heeft de POH-GGZ, net als de huisarts, een geheimhoudingsplicht.